Satsu Nitsunami
moments by my favorite seiyuu : MAMO & Terashii [01/13]
01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13 End
 1. kirshimatouka reblogged this from nitsunami
 2. hailience reblogged this from bootyscoutinglegion
 3. bootyscoutinglegion reblogged this from nitsunami
 4. a-random-thing reblogged this from rurouni-panda
 5. kushuhus reblogged this from nitsunami
 6. joinokizuna reblogged this from nitsunami
 7. one-fantasy-world reblogged this from nitsunami
 8. nebulastream reblogged this from nitsunami
 9. aceofbluehearts reblogged this from nitsunami
 10. rurouni-panda reblogged this from nitsunami
 11. prettyninklovereckless reblogged this from nitsunami
 12. bethbear reblogged this from ekushiriarondo
 13. ekushiriarondo reblogged this from nitsunami
 14. migashii reblogged this from nitsunami